ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

OnLine eLearning Courses

Ιδιαίτερα Μαθήματα Θεσσαλονίκη

Δυνατότητα μαθημάτων και απομακρυσμένα

Όλα τα Ιδιαίτερα Μαθήματα ↴

Photoshop

Λεπτομέρειες:

  • Διάρκεια:  Ωράρια: - -
  • Κόστος Προγράμματος: Τιμή 600 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
  • Έκπτωση: Πακέτο 10 Ωρών: 22 € / Ώρα | Πακέτο 20 Ωρών: 19 € / Ώρα * Οι τιμές ισχύουν για προεξόφληση του πακέτου
  • Εγγραφή

Περισσότερα

Illustrator

Λεπτομέρειες:

 • Διάρκεια: Ωράρια:
 • Κόστος Προγράμματος: Τιμή 480 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
 • Έκπτωση: Πακέτο 10 Ωρών: 22 € / Ώρα | Πακέτο 20 Ωρών: 19 € / Ώρα * Οι τιμές ισχύουν για προεξόφληση του πακέτου
 • Εγγραφή

Περισσότερα

CorelDRAW

Λεπτομέρειες:

 • Διάρκεια: Ωράρια:
 • Κόστος Προγράμματος:Τιμή 480 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
 • Έκπτωση: Πακέτο 10 Ωρών: 22 € / Ώρα | Πακέτο 20 Ωρών: 19 € / Ώρα * Οι τιμές ισχύουν για προεξόφληση του πακέτου
 • Εγγραφή

Περισσότερα

InDesign

Λεπτομέρειες:

 • Διάρκεια: Ωράρια:
 • Κόστος Προγράμματος: Τιμή 480 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
 • Έκπτωση: Πακέτο 10 Ωρών: 22 € / Ώρα | Πακέτο 20 Ωρών: 19 € / Ώρα * Οι τιμές ισχύουν για προεξόφληση του πακέτου
 • Εγγραφή

Περισσότερα

Web Designer

Λεπτομέρειες:

 • Διάρκεια: Ωράρια: - -
 • Κόστος Προγράμματος: Τιμή 1470 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
 • Έκπτωση: Πακέτο 49 Ωρών: 19 € / Ώρα Τιμή 931 € * Οι τιμή ισχύει για προεξόφληση του πακέτου
 • Εγγραφή

Περισσότερα

Joomla | eShop

Λεπτομέρειες:

 • Διάρκεια: Ωράρια: - -
 • Κόστος Προγράμματος: Τιμή 1020 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
 • Έκπτωση: Πακέτο 10 Ωρών: 22 € / Ώρα | Πακέτο 20 Ωρών: 19 € / Ώρα * Οι τιμές ισχύουν για προεξόφληση του πακέτου
 • Εγγραφή

Περισσότερα

Διαχείριση Ιστοσελίδας & e-Shop

Λεπτομέρειες:

 • Διάρκεια: Ωράρια: - -
 • Κόστος Προγράμματος: Τιμή 480 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
 • Έκπτωση: Πακέτο 10 Ωρών: 22 € / Ώρα | Πακέτο 20 Ωρών: 19 € / Ώρα * Οι τιμές ισχύουν για προεξόφληση του πακέτου
 • Εγγραφή

Περισσότερα

Προώθηση Ιστοσελίδων

Λεπτομέρειες:

 • Διάρκεια: Ωράρια: - -
 • Κόστος Προγράμματος: Τιμή 720 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
 • Έκπτωση: Πακέτο 10 Ωρών: 22 € / Ώρα | Πακέτο 20 Ωρών: 19 € / Ώρα * Οι τιμές ισχύουν για προεξόφληση του πακέτου
 • Εγγραφή

Περισσότερα

Γραμματειακή Υποστήριξη

Λεπτομέρειες:

 • Διάρκεια: Ωράρια: - -
 • Κόστος Προγράμματος: Τιμή 1500 € | 30 € / Διδακτική Ώρα (Διάρκεια Ώρας 60')
 • Έκπτωση: Πακέτο 10 Ωρών: 22 € / Ώρα | Πακέτο 20 Ωρών: 19 € / Ώρα * Οι τιμές ισχύουν για προεξόφληση του πακέτου
 • Εγγραφή

Περισσότερα

Επικοινωνία

Log in